20121126

මියුරු ඉන්දියානු ගීත.


1971 දී ශක්ති සමන්තා අධ්‍යක්ෂණය කළ
"අමර් ප්‍රෙම්"චිත්‍රපටියේ
කිෂෝර් කුමාර් ගයන මේ ගීතයට අනුව රඟන්නේ
එවකට ඉතා ජනප්‍රිය නළුනිළි යුවළක් වූ
රාජේශ් ඛන්නා සහ ශර්මිලා තාගෝර් ය.

"ගිනි පුපුරක් ඇවිලුණොත් වැස්ස නිවාදමනු ඇත.
වැස්ස අවුලුවන ගින්න නිවන්නේ කවුරුන්ද? "

No comments:

Post a Comment