20170111

"ශාන්ත මේ රෑ යාමේ" ගීතය හින්දි ගීයක අනුකරණයක්ද?

අමරදේවයන්ගේ
"ශාන්ත මේ රෑ යාමේ" ගීතයේ තනුවට බලපෑවේ
පන්කාජ් මලික් ගායනා කරන හින්දි ගීතයක්.
"පියා මිලන කෝ ජානා"
මම ප්‍රියාව හමුවීමට යමි.එහෙත් ඔහු ඒ ගීතයට වහල්වී නැත.
එය අනුකරණය නොකොට
එහි රසය, අලංකාරය පමණක් ගෙන
නිදහසේ නිර්මාණය කරන
"ශාන්ත මේ රෑ යාමේ" ගීතය තුළ
අපේ සිංහල කම ඉස්මතු වීම
ඔහුගේ දක්ෂතවයයි.

"ශාන්ත මේ රෑ යාමේ" ගීතය පිළිබඳව
අමරදේවයන් මෙසේ පවසනවා.

"මෙම ගීතයේ තනුවට බලපෑවේ
පන්කාජ් මලික් ගායනා කරන හින්දි ගීතයක්.
"පියා මිලන කෝ ජානා" මම ප්‍රියාව හමුවීමට යමි.
"ශාන්ත මේ රෑ යාමේ" ගීතය
බිහිවුණ අවධිය ගැන
විශේෂයෙන් යමක් කියන්ට ඕනෑ.
මේ අවධියේදී තමයි, සිංහල ගීතය
ස්වාධීන මාර්ගයකට අවතීර්ණ වන්නෙ.
එහි ගෞරවය,
ආනන්ද සමරකෝන් සහ සුනිල් ශාන්ත යන
පුරෝගාමී සංගීතඥයන්ට ලැබිය යුතු බව
නොමසුරුව පැවසිය යුතු කාරණයක්.
"සීගිරියේ සිතුවම් රමණී"
"ශාන්ත මේ රෑ යාමේ"
"පීනමුකෝ කළු ගඟේ" වැනි ගීත වලදී
මා ආනන්ද සමරකෝන් සහ සුනිල් ශාන්තගෙන්
නොමඳව ආභාෂය ලැබුවා.
හැබැයි,
මම මගේ සංගීත චාරිකාවේ
නිවැරදිම පියසටහන් තැබුවේ
ඔවුන් දෙදෙනාගේම රීතිය
අතික්‍රමණය කිරීමෙනුයි.
ඔවුන්ගේ "දේශීය සංගීත සංකල්පය"
මා ඒ හැටියෙන්ම භාරගත්තේ නැහැ.
භාරතීය මහා සම්ප්‍රදාය ඇසුරෙන්
අපගේ ජන සංගීතය නැමැති
චූල සම්ප්‍රදාය පෝෂණය කිරීමේ වගකීම
මා පසුකාලීනව වටහාගත්තා.
ඒ සම්බන්ධයෙන් දැක්විය යුතුව ඇති
නිදසුන් බොහොමයි"
-අමරදේව, ගී සර මුවරද කෘතිය.