20130305

පැරණි සිංහල ගීත

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis
Aa chandaniya Paya 3.0 MB 1.4 MB
Aadara Samee Keema Kannako 2.9 MB 1.3 MB
Aadaraya Nisa Harde Bendena 4.9 MB 2.6 MB
Aadarayai Karunawai 4.5 MB 2.2 MB
Aale Mihira Penna 3.5 MB 1.8 MB
Aalokaya Me Yai Pawasana 3.1 MB 1.5 MB
Aatha Chandana Ime 4.4 MB 2.4 MB
Adare Ai Podi Handa Mame 3.4 MB 1.9 MB
Aei Bamaro Pem Mala Atha Herala 3.0 MB 1.3 MB
Aes AethiI Lowe 3.1 MB 1.4 MB
Ahankara Kella Sinhala Tele drama 7.4 MB 3.5 MB
Aiyata Me Raja Geya Malli Sadala 3.1 MB 1.6 MB
Amma Mawa Doi 3.2 MB 1.7 MB
Andare Mama Andare 5.1 MB 2.6 MB
Ara Ramani Pem 3.1 MB 1.7 MB
Asahayaki Me Ale 3.2 MB 1.3 MB
Avile Samada Rasmiya Pupuda 4.0 MB 2.2 MB
Ba Ba Bana Mage 2.4 MB 1.1 MB
Bandi Preme Tharam 3.2 MB 1.5 MB
Basa Sithala Gangule 3.4 MB 1.8 MB
Bohoma Atha Gammaneka 3.3 MB 1.8 MB
Buddam Saranam Gaccami 9.4 MB 4.6 MB
Budu pilime Dambulu Lenehe 2.9 MB 1.5 MB
Chandra Kanthi Sagare 3.0 MB 1.4 MB
Chandra Me Re Paya Aawa 3.6 MB 1.5 MB
Chi Chi Chi Mage Kendare 5.3 MB 2.9 MB
Darma Raja Namami Ma 3.2 MB 1.8 MB
Dethata Detha Thiyala 3.1 MB 1.2 MB
Dilee Dilee Selee Selee 2.1 MB 895.2 KB
Diwa Re Dekehi Maranaya Luhu Bande 3.4 MB 1.4 MB
Diwagini Mawa 3.6 MB 1.6 MB
Doi Doi Doi Doiya Putha 3.1 MB 1.6 MB
Dola Langa Guru Para Dige Evi Tikiri Naga 3.5 MB 1.7 MB
Don Don Don Dontha 3.0 MB 1.8 MB
Dothin Dothai 4.6 MB 2.8 MB
Engi Bingi Pala 3.3 MB 1.6 MB
Evasanu Hade Viswase 3.5 MB 1.4 MB
Galana Gangaki Jeevithe 4.4 MB 2.1 MB
Gee Kiyanna Ho Natanna 5.0 MB 2.3 MB
Hada Mal Pandure 3.8 MB 2.2 MB
Hansa Ranee Aadare 4.1 MB 2.2 MB
Himabima Palana Surinde 2.8 MB 1.1 MB
Hina Wenne Ai Me 3.4 MB 1.7 MB
Hiru Lowe 4.8 MB 2.2 MB
Honda Kale Depe Wasana Tharunanwa Moda Karana 4.4 MB 2.2 MB
IsthIra Aale 3.6 MB 1.7 MB
Jala Matha Olu Kumari 4.0 MB 1.9 MB
Jeewan Gamana Sansare 3.2 MB 1.6 MB
Koheda Giye Mage Neth Deka Wan Jaliya Krisna Gina 3.9 MB 2.3 MB
Kolompure Sriya Kolompure Sriya 2.0 MB 767.0 KB
Komala Papa Mukulu Papa Ape Langata Enna Ko 3.6 MB 1.6 MB
Laksana Amba Gasak Soyala 2.9 MB 1.4 MB
Lo Samaya Ge Dunu 3.1 MB 1.1 MB
Loken Uthum Rata Lankawai. ...Lankawai 5.3 MB 3.4 MB
Lona Sri Darma Raja 3.3 MB 1.6 MB
Lonatha Buduhimi 3.4 MB 1.6 MB
Lowe Deiyo Salli Thama 2.1 MB 807.2 KB
Mage Menika Suwase Nidai 3.3 MB 1.6 MB
Mage Pathminige Rupe Nisa Ale Kale Man 2.8 MB 1.2 MB
Mage Punya Ginawo 3.3 MB 1.7 MB
Mage Rupe Balala 2.3 MB 1.0 MB
Maha Bodi Mule 4.9 MB 2.6 MB
Mama Mana Mali 6.5 MB 3.3 MB
Man Podi Kale Dekkata Passe 3.4 MB 1.3 MB
Man Rikzo Karaya 3.5 MB 1.9 MB
Mata Epa Epa Kola kadanna 3.3 MB 1.7 MB
Mata Lajjai 2.5 MB 1.1 MB
Mata Thaththi Avidinnata 3.9 MB 1.8 MB
Me Balapan Ne Nensi Podinone 3.3 MB 1.7 MB
Mini Gejji 3.1 MB 1.8 MB
Minisamai Lova Deviyan 4.4 MB 2.4 MB
Muthingana Wehere 2.9 MB 1.4 MB
Nawathinna Thissa Aeime 3.3 MB 1.6 MB
Ninda Awaman 3.2 MB 1.6 MB
Obage Keti Virindu Thale 2.8 MB 1.6 MB
Oya Belma Oya Kelma 4.8 MB 2.3 MB
Panamure Ath Raja 3.0 MB 1.8 MB
Paramitha Bala 4.9 MB 1.9 MB
Pathema Wewa 3.4 MB 1.8 MB
Pem Pahana Nivi 3.2 MB 1.8 MB
Pem Sagare Gilela 4.5 MB 1.8 MB
Pem Sihine Maligaye 4.0 MB 2.0 MB
Pinsara Ma Aiya 5.0 MB 1.8 MB
Pipi Renu Natana Wanehi Malata 3.9 MB 2.4 MB
Pipila Ashoka Mal Wane Sri Pana Ashoka 6.4 MB 3.1 MB
Pipunu Asokamal Wanayehi Vismayajanka Asoka Puspayak 3.2 MB 1.7 MB
Piruna Hada Santhane 3.3 MB 1.3 MB
Pita Deepa Desa jaya Gaththa 3.7 MB 1.8 MB
Poson Dine 3.3 MB 1.6 MB
Poson Pohodina Punsanda Paya 3.3 MB 1.7 MB
Prema Raja Mage 2.9 MB 1.3 MB
Prema Thatake Mekai Manike 4.4 MB 2.1 MB
Preme Deepasika 3.3 MB 1.5 MB
Preme Sawumya 3.1 MB 1.5 MB
Purahanda Lesa Mama Babalanawa 3.3 MB 1.3 MB
Puspa Makarandaya Mage 3.3 MB 1.4 MB
Ran Wala Thotille 3.5 MB 1.9 MB
Rangum Geum Weum 3.5 MB 1.8 MB
Ranwan Ran Karalin 3.5 MB 1.7 MB
Rasmee Kelum de Chandra 2.8 MB 1.1 MB
Rupaya Sapaya We Mage 3.2 MB 1.2 MB
Sadu Sadu Ma Buduhimi Saminda 2.9 MB 1.5 MB
Sasara Saura Vee 3.8 MB 1.9 MB
Seetha Rama 3.1 MB 1.6 MB
Sethan Aiya Ge Hotale Me 3.0 MB 1.4 MB
Seya Mavu 3.6 MB 1.6 MB
Silpa Sasthra 4.3 MB 2.2 MB
Siri Budha Gaya Vihare 7.0 MB 3.6 MB
Siri Siri Piri Piri 3.0 MB 1.3 MB
Sirimathi Sirimathi Poson Pohoya 3.3 MB 1.5 MB
Siriyavi Mage Prani Sama 3.3 MB 1.3 MB
Sithehi Bendi Aale Semada Soka Sada 1.3 MB 670.4 KB
Sobana Chandar Nega Enawa 4.1 MB 2.1 MB
Sobana Sandawe Seethala 3.4 MB 1.8 MB
Somnas Una Hade Amaraneeya Adarea 3.1 MB 1.4 MB
Soyanna Giya Balanna Giya Me 3.6 MB 1.7 MB
Sri Gana Sri Dalada 3.3 MB 1.8 MB
Sri Lankawe Jathika Geewe Wewa Bebalewa Me Karmanthe 3.5 MB 1.7 MB
Sri Maha Bodhimulehi 3.6 MB 1.9 MB
Sudu Sanda Res 5.5 MB 2.2 MB
Sumana Saman Devi 3.7 MB 1.8 MB
Sumano Podi Sumano 3.1 MB 1.7 MB
Sunil Santha - My Dreems 3.3 MB 1.5 MB
Suralo Sapa De (Karuna Muhude Namu) 3.5 MB 1.7 MB
Surathal Ranwan Samanalayo 3.0 MB 1.3 MB
Surawira Mathalan Mamai 3.6 MB 2.2 MB
Suvade Mata Seethala Sulaga 3.4 MB 1.9 MB
Thama Himiya (virindu) 3.0 MB 1.2 MB
Tharu Visuruna Guwan Thalawe 2.8 MB 1.7 MB
Themiya Kumara 3.7 MB 2.0 MB
Thrailokaya Nethra Moha Andakara 3.2 MB 1.8 MB
Umba Kiya Kiya 3.3 MB 1.8 MB
Upatha Laba Me Loke 5.9 MB 2.8 MB
Urume Lebu Minis Dew 3.6 MB 1.8 MB
Vile Malak Pipila 3.1 MB 1.4 MB
Wandanawe Yamu Pevila Thisarana Sile Wadimta 3.0 MB 1.3 MB
Yasa Ruwata Hadata Yanena 3.9 MB 2.1 MB
Yawwana Chandaniya Mi Pani 4.5 MB 2.3 MB
Image Files JPEG JPEG Thumb
AlbumArtSmall.jpg 53.6 KB 5.2 KB
Folder.jpg 53.6 KB 5.2 KB
HMV.jpg 40.9 KB 5.0 KB
Information FormatSize
Gramophone.Music.From.Ceylon_files.xml Metadata [file]
Gramophone.Music.From.Ceylon_meta.xml Metadata 1.6 KB
Gramophone.Music.From.Ceylon_reviews.xml Metadata 566.0 B
Other Files Archive BitTorrent
Gramophone.Music.From.Ceylon_archive.torrent 80.7 KB

2 comments: